Download Jv16 PowerTools 4 Full Cr@ck Mới Nhất 2021

0
234

Jv16 PowerTools 4 is a toolware running on Windows operating system that optimizes and accelerates Windows systems. Not only that, it can also help users to clean, repair, install, delete, find or replace corrupted or duplicate files.

Instructions for downloading and installing Jv16 PowerTools 4


Instructions for downloading Jv16 PowerTools 4

To be able to download the software, click the download button below to download the latest Jv16 PowerTools 4.

Download Winrar by following this link if you do not have the decompression tool installed.

Instructions for installing Jv16 PowerTools 4

The first step we recommend is before starting the installation. Ad please temporarily turn off all tools and software antivirus, firewall…

Bước 1: Tải phần mềm Jv16 PowerTools 4 về xong, bạn hãy giải nén ra nhé. Hoàn tất các bước trên bạn hãy mở chạy file jv16pt_setup_2.exe bằng lệnh Run as administrator. Với giao diện này hãy Next để bước qua mục cài đặt tiếp tục.

Jv16 PowerTools 4

Bước 2: Hộp thoại này click vào ô I Agree để tiếp tục các bước cài đặt.

Jv16 PowerTools 4

Bước 3: Mục này bạn cứ để mặc định như hình bên dưới và chọn Next để chuyển sang bước cài đặt tiếp theo. 

Jv16 PowerTools 4

Bước 4: Chọn nơi chứa phần mềm, bạn có thể lựa chọn ổ đĩa khác ngoại trừ đĩa C nhé. Sau đó click chọn Install.

Jv16 PowerTools 4

Bước 5: Chờ một chút để máy tính cài đặt nhé.

Jv16 PowerTools 4

Bước 6: Hộp thoại sau  bạn click chọn Close để hoàn tất tiến trình cài đặt.

Jv16 PowerTools 4

Bước 7:  Giao diện khi chạy phần mềm. 

Jv16 PowerTools 4

Step 8:  Start we activate the software. You open the folder Crack_Keygen and extract the kg.zip file to get the KeyGen.exe file. Next, open and run the KeyGen.exe file with the Run as administrator command.

Jv16 PowerTools 4

Step 9:   Click More Info then select Run anyway.

Jv16 PowerTools 4 Jv16 PowerTools 4

Step 10:   Select the Make License button twice to get 2 files license.dat and user.dat. Then copy these 2 files. Next you or the following path C:\Program Files (x86)\jv16 PowerTools\Settings and paste these 2 files to complete the activation.

Jv16 PowerTools 4

Please follow the instructions above to be able to use the software comfortably and fully.

Thank you for following the article. Wishing you success! See you in the next posts! 

Comments

comments

SHARE